Skip to main content

Portal sprawdzania przeszłości

Portal sprawdzania tła DCFS

Portal sprawdzania przeszłości umożliwia licencjonowanym dostawcom:

  • Przeprowadź wyszukiwanie odcisku palca.
  • Zatwierdzony administrator/kierownik może sprawdzić status sprawdzania przeszłości dla wszystkich pracowników agencji, instytucji i ośrodków opieki dziennej.
  • Prześlij – formularze upoważnienia do sprawdzania przeszłości (CFS 718-B AI) dla agencji opieki nad dziećmi/domów grupowych/instytucji; oraz (CFS 718-B-DC) dla pracowników żłobków NIE wymagających pobierania odcisków palców.
  • Uzyskaj formularze sprawdzania przeszłości.
  • Otrzymuj najnowsze wiadomości i często zadawane pytania dotyczące sprawdzania przeszłości.

Do korzystania z portalu wymagana jest rejestracja. Wszystkie informacje są poufne i udostępniane tylko upoważnionym wyznaczonym administratorom. Aby się zarejestrować:

  1. Przejdź do https://AccountManagement.dcfs.illinois.gov/Register.aspx, aby zarejestrować swoje konto e-mail.
  2. Wypełnij formularz wniosku o dostęp do portalu Background Check i wyślij go na adres: DCFS.BCP.ADMIN@illinois.gov. (Zatwierdzenie trwa do pięciu dni roboczych).
     

Dodatkowa pomoc

Aby uzyskać pomoc administracyjną lub w przypadku pytań związanych z portalem sprawdzania przeszłości, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres DCFS.BCP.ADMIN@illinois.gov.

 

Footer