Skip to main content

Szkolenia

Internetowe Centrum nauki i rozwoju DCFS (LDC) jest punktem dostępu do informacji i zasobów związanych ze szkoleniami dla rodziców zastępczych i adopcyjnych, osób zawodowo zajmujących się opieką nad dziećmi oraz dla społeczeństwa.

Osoby fizyczne mogą korzystać z Centrum nauki i rozwoju (LDC), aby:

  • Sprawdzić aktualności szkoleniowe i informacje ogólne.
  • Sprawdzić dostępne szkolenia.
  • Sprawdzić / wydrukować zapisy szkoleń.
  • Zarejestrować się i uczestniczyć w kursach on-line.
  • Pobrać materiały szkoleniowe do wykorzystania na zajęciach lub po zakończeniu szkolenia.

Aby uzyskać dostęp do LDC, odwiedź stronę https://learning.dcfs.illinois.gov/en/.
 

Zasoby

Footer