Skip to main content

Szkolenia

Internetowe Wirtualne Centrum Szkoleniowe DCFS (VTC) jest punktem dostępu do informacji i zasobów związanych ze szkoleniami dla rodziców zastępczych i adopcyjnych, osób zawodowo zajmujących się opieką nad dziećmi oraz dla społeczeństwa.

Osoby fizyczne mogą korzystać z Wirtualnego Centrum Szkoleniowego (VTC), aby:

  • sprawdzić aktualności szkoleniowe i informacje ogólne;
  • sprawdzić dostępne szkolenia;
  • sprawdzić / wydrukować zapisy szkoleń;
  • zarejestrować się i uczestniczyć w kursach on-line; oraz
  • pobrać materiały szkoleniowe do wykorzystania na zajęciach lub po zakończeniu szkolenia.

Aby uzyskać dostęp do VTC, odwiedź stronę www.dcfstraining.org.

Zasoby

Footer