Skip to main content

Informacje o umowie, budżecie i podatkach

Dział Budżetu i Finansów DCFS obsługuje większość funkcji fiskalnych tego departamentu. Pion odpowiada za opracowanie budżetu; analiza fiskalna; ustalanie stawek, planowanie programu i analiza polityki; rozliczanie płac i czasu pracy oraz koordynacja świadczeń pracowniczych. Jest również odpowiedzialny za administrowanie kontraktami departamentu i nadzorowanie przetwarzania bonów i płatności zarządu dla rodziców zastępczych i prywatnych dostawców, należności, zobowiązań, roszczeń federalnych i sprawozdawczości finansowej w imieniu DCFS.

Footer