Skip to main content

Ustawa o rozliczalności i przejrzystości dotacji (GATA)

​W odpowiedzi na federalne wytyczne „Uniform Guidance” (2 CFR 200) wchodzące w życie w grudniu 2014 r. oraz Ustawę o rozliczalności i przejrzystości dotacji (GATA) wchodzącą w życie w lipcu 2014 r., Illinois  wdrożyło ogólnostanową inicjatywę mającą na celu ustanowienie zgodnych, jednolitych ram zarządzania dotacjami. GATA to wspólny wysiłek agencji udzielających dotacji i społeczności grantobiorców mający na celu standaryzację polityk i procedur oraz usunięcie procesów zbędnych w zarządzaniu dotacjami. Początkowo realizacja skupia się na etapie przed przyznaniem dotacji, który obejmuje dokumentację możliwości dofinansowania poprzez przyznanie dotacji.
 
Według GATA w fazie  poprzedzającej przyznanie dotacji istnieją dwa scentralizowane systemy, które są nadal w fazie rozwoju - portal rejestracji odbiorców grantów i ocena ryzyka. Rozłożone w czasie wdrożenie nie opóźni naszego procesu przyznawania dotacji na rok 2017.
 
Departament ds. usług dla dzieci i rodziny (DCFS) stanu Illinois nakreśli i przekaże każdemu ze swoich dostawców wymagania dotyczące budżetu i umowy grantowej dla każdego programu administrowanego przez departament.
 
W roku finansowym 2017 wszystkie agencje otrzymujące dotacje i/lub zakontraktowane  muszą zarejestrować się w Stanie Illinois poprzez zautomatyzowany portal dla odbiorców grantów. DCFS i strona internetowa GATA będą promować portal dla grantobiorców, gdy tylko będzie on dostępny. Grantobiorcy zostaną poinstruowani, aby zarejestrować się w portalu jako ostatni krok do realizacji grantu na rok finansowy 2017. Grantobiorcy będą mieli dostęp do portalu ze strony internetowej GATA. Rejestracja będzie obejmować weryfikację sześciu statusów:  aktualny numer DUNS, aktualny kod „SAM Cage Code”, dobra reputacja u Sekretarzem Stanu Illinois, lista wykluczonych i zawieszonych w Illinois, lista wykluczonych stron federalnych oraz lista stron objętych sankcjami HFS. Odpowiedź w czasie rzeczywistym zostanie zwrócona z potwierdzeniem, że odbiorca grantu kwalifikuje się do przyznania dotacji; nie kwalifikuje się, ale może naprawić konkretny problem; lub nie kwalifikuje się z powodu statusu wykluczonego. Uwaga:  Zgodnie z wcześniejszymi regulacjami federalnymi, agencje były upoważnione do przeprowadzania podobnych weryfikacji. Nowe procedury centralizują i automatyzują weryfikację eliminując agencje z procesu przeprowadzania oddzielnych weryfikacji).
 
Ocena ryzyka odbiorcy grantu jest nadal wymagana zgodnie z wytycznymi „Uniform Guidance” i GATA. Nowe przepisy wymagają, aby ocena była przeprowadzana przed przyznaniem dotacji. W roku finansowym 2017 ocena ryzyka będzie przeprowadzana jako ostateczny wymóg dla przyznawania dotacji. Ocena ryzyka finansowego i administracyjnego została scentralizowana i będzie przeprowadzana raz dla każdego odbiorcy grantu za pomocą automatycznego kwestionariusza ze strony internetowej GATA. Każdy odbiorca grantu musi wypełnić kwestionariusz kontroli wewnętrznej (ICQ), który obliczy profil ryzyka fiskalnego i administracyjnego odbiorcy grantu. W przypadku stwierdzenia podwyższonego ryzyka dla odbiorcy grantu mogą zostać nałożone szczególne warunki. Zautomatyzowany kwestionariusz ICQ nie został jeszcze wdrożony. DCFS i strona internetowa GATA będą promować zautomatyzowany kwestionariusz ICQ, gdy tylko będzie on dostępny.

Footer