Skip to main content

Doświadczenia Dziecka

Bezpieczeństwo, Stabilność i Sukces

DCFS jest głęboko zaangażowany w zapewnienie jak najlepszych doświadczeń młodzieży skierowanej do departamentu. Poprzez staranne uwzględnienie indywidualnych potrzeb każdego dziecka, departament nieustannie wspiera dobre samopoczucie i rozwój.

Dane na tej stronie pochodzą z ostatnich 12 miesięcy.

Funkcje Mapy:

• Dane na tej stronie pochodzą z ostatnich 12 miesięcy.

• Aby wyświetlić dane według okręgów, należy wybrać okręg z menu rozwijanego, wpisując jego nazwę lub należy skorzystać z paska przewijania.

• Aby zobaczyć średni czas pobytu w pieczy zastępczej w tym danym okręgu, w podziale na miesiące należy najechać kursorem na dowolny okręg na mapie stanu Illinois.

Partnerstwo na Rzecz Długotrwałego Dobrobytu

DCFS traktuje priorytetowo krótko- i długoterminowy dobrobyt dzieci. Od zapewnienia im natychmiastowego bezpieczeństwa po pomoc w długoterminowym rozwoju, departament służy jako źródło i rzecznik dla potrzebujących dzieci w stanie Illinois.

Wszystkie treści zawarte na pulpitach nawigacyjnych służą wyłącznie celom informacyjnym. Przedstawione informacje są oparte na codziennie aktualizowanych danych ze Stanowego Zautomatyzowanego Systemu Informacji o Opiece nad Dziećmi (Statewide Automated Child Welfare Information System) w stanie Illinois i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Footer