Skip to main content

Doświadczenia Rodziny

Wspieranie Rodzin, aby Mogły się Rozwijać

Departament świadczy dostosowane do potrzeb usługi, które ukierunkowują rodziny zastępcze, poprawiają sytuację mieszkaniową i pozwalają utrzymać rodziny razem, kiedy tylko jest to możliwe. Jeśli przeniesienie jest konieczne dla bezpieczeństwa dziecka, DCFS priorytetowo traktuje kwestię stabilizacji, zachowując w miarę możliwości bliskie więzi rodzinne.

Znaczące Relacje

Departament jest zaangażowany w nawiązywanie znaczących relacji z rodzinami, którym udziela pomocy. Od usług pomagających zagrożonym rodzinom zachować integralność, po usługi zjednoczenia dla rodzin, których dzieci są w pieczy zastępczej, DCFS na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo i wsparcie.

Funkcje Mapy:

• Aby wyświetlić dane według okręgów, należy wybrać okręg z menu rozwijanego, wpisując jego nazwę lub należy skorzystać z paska przewijania.

• Aby przełączać się między danymi z ostatnich 30 dni lub ostatnich 12 miesięcy, należy kliknąć przycisk przełączania.

• Aby zobaczyć średni czas pobytu w pieczy zastępczej w tym danym okręgu, w podziale na miesiące należy najechać kursorem na dowolny okręg na mapie stanu Illinois.

Utrzymanie Kochających Domów

DCFS ma na celu utrzymać rodziny razem. Poprzez indywidualną ocenę potrzeb rodziny, departament wspiera rodziny w kryzysie, dając im narzędzia potrzebne do pozostania razem, aby mogły one wspierać swoje dzieci i dobrze funkcjonować.

Wszystkie treści zawarte na pulpitach nawigacyjnych służą wyłącznie celom informacyjnym. Przedstawione informacje są oparte na codziennie aktualizowanych danych ze Stanowego Zautomatyzowanego Systemu Informacji o Opiece nad Dziećmi (Statewide Automated Child Welfare Information System) w stanie Illinois i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Footer