Skip to main content

Responsywność

Szybkie Nawiązanie Kontaktu Prowadzące do Zapewnienia Bezpieczeństwa i Wsparcia

Na każdym etapie procesu dotyczącego danej rodziny, departament odpowiada na indywidualne potrzeby, jednocześnie dbając o ogólny dobrobyt i zapewniając kochające domy. DCFS zobowiązuje się do szybkiego i przemyślanego zaangażowania w celu wspierania zmieniających się potrzeb rodziny, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci.

t

Funkcje Mapy:

• Aby wyświetlić dane według okręgów, należy wybrać okręg z menu rozwijanego, wpisując jego nazwę lub należy skorzystać z paska przewijania.

• Aby przełączać się między danymi z ostatnich 30 dni lub ostatnich 12 miesięcy, należy kliknąć przycisk przełączania.

• Aby zobaczyć średni czas pobytu w pieczy zastępczej w tym danym okręgu, w podziale na miesiące należy najechać kursorem na dowolny okręg na mapie stanu Illinois.

Promowanie Bezpieczeństwa i Stabilności

Poprzez szybką reakcję i ciągłe zaangażowanie w sprawy zagrożonych dzieci i rodzin, departament zapewnia osobom wymagającym wsparcia ochronę i zasoby wtedy, gdy tego najbardziej potrzebują.

Wszystkie treści zawarte na pulpitach nawigacyjnych służą wyłącznie celom informacyjnym. Przedstawione informacje są oparte na codziennie aktualizowanych danych ze Stanowego Zautomatyzowanego Systemu Informacji o Opiece nad Dziećmi (Statewide Automated Child Welfare Information System) w stanie Illinois i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Footer