Skip to main content

Dyrektora DCFS Heidi E. Mueller Biografia

Heidi E. Mueller
Dyrektora, Illinois DCFS

Heidi E. Mueller została mianowana przez gubernatora JB Pritzkera na stanowisko p.o. dyrektora Departamentu ds. Usług dla Dzieci i Rodzin w stanie Illinois (Illinois Department of Children and Family Services, DCFS) w dniu 1 lutego 2024 i zatwierdzony przez Senat w dniu 22 marca 2024 r. Przed nominacją od 2016 r. Mueller pełniła funkcję dyrektora Departamentu Sprawiedliwości dla Nieletnich stanu Illinois (Illinois Department of Juvenile Justice, IDJJ). Na tym stanowisku zajmowała się nadzorem nad opieką, dozorem i usługami świadczonymi na rzecz młodzieży przekazanej do departamentu przez sądy stanu Illinois, w tym w pięciu bezpiecznych ośrodkach dla młodzieży, ośmiu biurach opieki następczej (zwolnienie warunkowe dla nieletnich) i pięciu ośrodkach dziennego raportowania zlokalizowanych w całym stanie Illinois. W latach 2014-2016 pani Mueller była zastępcą dyrektora IDJJ ds. programów, pełniąc funkcję głównego urzędnika odpowiedzialnego za kształtowanie polityki departamentu w zakresie opieki zdrowotnej, zdrowia behawioralnego, programów zawodowych i rekreacyjnych. Ponadto pani Mueller opracowała koncepcję i wdrożyła podstawowe programy interwencyjne i behawioralne IDJJ. Mueller ukończyła psychologię i historię w Macalester College oraz uzyskała tytuł doktora prawa na University of Chicago Law School.

Footer