Skip to main content

Posiedzenia i odwołania

Co mogę zrobić, jeśli wskazano mi przypadek krzywdzenia i/lub zaniedbywania dziecka?
Jeżeli wskazano na krzywdzenie i/lub zaniedbywanie dziecka, oznacza to, że śledczy DCFS przeprowadził dochodzenie i stwierdził, że istnieją wiarygodne dowody na to, że dziecko było krzywdzone lub zaniedbywane. Wskazane ustalenie jest sprawą odrębną od postępowania przed sądem dla nieletnich lub sądem karnym.

W przypadku otrzymania powiadomienia o podejrzeniu znęcania się i/lub zaniedbywania dziecka masz prawa, np.:

  • Prawo do otrzymania kopii akt postępowania wyjaśniającego, z wyjątkiem pewnych informacji, których ujawnienie jest prawnie zabronione przez departament;
  • Prawo do ubiegania się o administracyjną rozprawę odwoławczą w sprawie wskazanego ustalenia, znaną również jako odwołanie w sprawie wykreślenia z kartoteki, co obejmuje prawo do rozprawy, podczas której wskazany sprawca i departament mogą przedstawić zeznania i inne dowody przed neutralnym sędzią administracyjnym, który wyda zalecane ustalenie dyrektorowi DCFS; oraz
  • Prawo do ubiegania się o kontrolę sądową ostatecznej decyzji administracyjnej dyrektora po przeprowadzeniu administracyjnej rozprawy odwoławczej.

Co zrobić, jeżeli nie złożę odwołania?
Jeżeli zdecydujesz się nie odwoływać od wskazanego ustalenia, Twoje imię i nazwisko pozostaną w Centralnym Rejestrze Stanowym przez okres od 5 do 50 lat, w zależności od konkretnego zarzutu, który został wskazany. Centralny Rejestr Stanowy to poufna lista osób, które zostały uznane za sprawców znęcania się nad dziećmi i/lub zaniedbywania dzieci. Informacje przechowywane w Centralnym Rejestrze Stanowym departamentu są poufne i nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa. Prawo stanowe wymaga jednak, aby różni pracodawcy, tacy jak ośrodki opieki dziennej, niektóre szkoły i inne placówki, w których ludzie pracują bezpośrednio z dziećmi, przeprowadzali w ramach procesu zatrudnienia sprawdzenie potencjalnych pracowników lub wolontariuszy w celu ustalenia, czy dana osoba nie była wskazana jako podejrzana lub winna znęcania się nad dziećmi i/lub zaniedbywania dzieci.

Jak długo trwa procedura odwoławcza?
Odwołanie należy złożyć w ciągu 60 dni od daty powiadomienia przez departament.  Następnie w ciągu 90 dni od otrzymania wniosku o odwołanie należy przeprowadzić posiedzenie wstępne, formalne posiedzenie dowodowe oraz wydać ostateczną decyzję administracyjną, chyba że złożono wniosek o odroczenie lub uzgodniono odroczenie. Jeżeli jesteś pracownikiem opieki nad dziećmi, posiedzenie wstępne, formalne posiedzenie dowodowe oraz ostateczna decyzja administracyjna zostaną zakończone w ciągu 35 dni, chyba że złożysz wniosek o odroczenie lub zostanie ono uzgodnione. Pracownikiem opieki nad dzieckiem jest każda osoba zatrudniona do bezpośredniej pracy z dziećmi oraz każda osoba będąca właścicielem lub operatorem placówki świadczącej usługi opieki nad dzieckiem.

Potrzebujesz pomocy lub chcesz dowiedzieć się więcej?
Aby uzyskać więcej informacji na temat dochodzeń prowadzonych przez DCFS, przeczytaj broszurę pt. „Co należy wiedzieć o dochodzeniu w sprawie wykorzystywania lub zaniedbywania dzieci?” w języku angielskimhiszpańskim lub chińskim (中国)

Footer