Skip to main content

Kontakt z Działem Posiedzeń Administracyjnych

Jeśli masz pytania dotyczące procesu odwoławczego lub sposobu złożenia wniosku o tłumaczenie:

DCFS Administrative Hearings Unit
406 East Monroe Street, Station 15
Springfield, IL 62701
Telefon: 217-782-6655
Faks: 217-557-4652

W razie pytań dotyczących wezwań sądowych i kontroli administracyjnej:

DCFS Administrative Hearings Unit
17 N. State Street, 7th Floor
Chicago, IL 60602
Telefon: 312-814-5540
Faks: 312-814-5602

Aby złożyć odwołania, wystąpienia, wnioski lub wezwania do stawiennictwa w sądzie elektronicznie, kliknij tutaj.

Footer