Skip to main content

IllinoisConnect

Przegląd inicjatywy IllinoisConnect
Inicjatywa IllinoisConnect to transformacyjna inicjatywa ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w stanie Illinois poprzez podniesienie jakości i skuteczności usług świadczonych przez Departament ds. Dzieci i Rodzin stanu Illinois (Illinois Department of Children and Family Services, DCFS) i jego agencje partnerskie na rzecz młodzieży i rodzin w stanie Illinois.

Jak IllinoisConnect wpłynie na DCFS i opiekę nad dziećmi w Illinois
IllinoisConnect zmienia sposób, w jaki pracownicy opieki nad dziećmi i opiekunowie świadczą usługi na rzecz młodzieży i rodzin w stanie Illinois poprzez opracowanie przyjaznego dla użytkownika systemu, który łączy automatyzację oszczędzającą czas z silnym bezpieczeństwem danych. Usprawnione procesy, zaktualizowane zasady i systematyczny model bezpieczeństwa doskonale współpracują z nową technologią, zapewniając szybsze, solidniejsze doświadczenie i zwiększając wydajność świadczenia usług. Ostatecznie oznacza to, że DCFS i partnerzy agencji będą mogli skoncentrować się na tym, co najważniejsze – poświęcaniu czasu dzieciom i rodzinom.

Uruchomienie inicjatywy IllinoisConnect
W ramach tej wieloletniej transformacji w ramach inicjatywy IllinoisConnect udostępniono już kilka narzędzi. Należą do nich:

 • Inteligentna wyszukiwarka notatek dotyczących poszczególnych spraw (Intelligent Case Notes Search) – pozwala specjalistom ds. rozpatrywania spraw z łatwością wyszukiwać kluczowe informacje w całych aktach sprawy.
 • Narzędzie analityczne Children360 – zapewnia wgląd w lokalizacje tzw. „pustyni opieki dziennej” i potencjalnych domów zastępczych, aby pomóc DCFS w podejmowaniu decyzji i wspieraniu zasobów.
 • W ramach narzędzia do analizy opieki nad dziećmi (Child Welfare Insights Tool) udostępniane są dane opinii publicznej w czasie rzeczywistym, aby wspierać transparentność i dokładność sprawozdań.
 • Narzędzie do automatyzacji obciążeń (Workload Automation Tool) – wykorzystuje „boty” do automatycznego wykonywania powtarzalnych procesów, dzięki czemu pracownicy mogą poświęcić więcej czasu dzieciom i rodzinom.
 • Centrum nauczania i rozwoju (Learning and Development Center) – zmodernizowany system zarządzania nauczaniem online.
 • Immersyjne narzędzie edukacyjne (Immersive Learning Tool) ułatwia realistyczne scenariusze i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym w wirtualnym środowisku praktyki.

DCFS w stanie Illinois uruchomi więcej narzędzi w nadchodzących latach, ponieważ nadal przekształcamy opiekę nad dziećmi w stanie Illinois.

Cztery zasady inicjatywy IllinoisConnect
Inicjatywa IllinoisConnect opiera się na czterech podstawowych zasadach:

 • Technologia – inicjatywa IllinoisConnect to internetowy kompleksowy system informacyjny opieki nad dziećmi (Comprehensive Child Welfare Information System, CCWIS) zastępujący Zautomatyzowany system informacji o opiece nad dziećmi w całym stanie (Statewide Automated Child Welfare Information System, SACWIS), system zarządzania sprawami, z którego codziennie korzystają pracownicy DCFS i agencji partnerskich.
 • Praktyka – inicjatywa IllinoisConnect obejmuje systematyczne, oparte na kryteriach podejście do podejmowania decyzji dotyczących opieki nad dziećmi. Model praktyki Ocena bezpieczeństwa i ocena rodziny (Safety Assessment and Family Evaluation, SAFE) wspiera ochronę i odbudowę rodziny przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom.
 • Proces – działania w ramach inicjatywy IllinoisConnect obejmowały współpracę z pracownikami DCFS w celu udokumentowania procesów wykorzystywanych przez pracowników, zidentyfikowania możliwości poprawy, wyeliminowania niepotrzebnych zadań i umożliwienie pracownikom możliwości poświecania czasu na zaspokajanie potrzeb młodzieży i rodzin.
 • Polityka – inicjatywa modernizacji IllinoisConnect obejmuje opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania informacjami o polityce (Policy Information Management System, PIMS), który automatyzuje przepływy pracy związane z polityką, zwiększa przejrzystość wszystkich żądań dotyczących polityki i skraca czas analizy i zatwierdzania zasad.

Czy potrzebujesz pomocy lub chcesz poznać szczegóły?

 • Pytania dotyczące IllinoisConnect można kierować na adres DCFS.IllinoisConnect@Illinois.gov.
 • W przypadku agencji współpracującej w zakresie opieki nad dziećmi (Child Welfare Contributing Agency), z którą DCFS zawarło umowę, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o partnerach na stronie intranetowej IllinoisConnect, można użyć danych uwierzytelniających do poczty e-mail powiązanej z DCFS Illinois.gov.
 • Aby skorzystać z pomocy w obsłudze konta DCFS powiązanego z witryną Illinois.gov, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej: DoIT.HelpDesk@illinois.gov lub 217-524-3648 lub 312-814-3648.
 • Osoby nieposiadające konta na stronie Illinois.gov należącej do DCFS, aby uzyskać dostęp, powinny skontaktować się ze swoim przełożonym.

Footer