Skip to main content

Zasady, przepisy i formularze

Informacje zamieszczone na stronie internetowej Departamentu ds. usług dla dzieci i rodziny stanu Illinois są udostępniane jako usługa publiczna i są przeznaczone do użytku informacyjnego oraz wygody zainteresowanych osób i nie powinny być traktowane jako substytut porady prawnej. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są na bieżąco aktualizowane. Oficjalna wersja przepisów jest dostępna w Wydziale Kodeksu Administracyjnego Biura Sekretarza Stanu Illinois. Statuty stanu Illinois (Prawa) są dostępne na stronie internetowej Służb Legislacyjnych stanu Illinois (Illinois Legislative Services).

Więcej informacji na temat Zasad i Procedur Departamentu można uzyskać w Biurze Polityki ds. Dzieci i Rodziny DCFS pod adresem DCFS.Policy@illinois.gov lub pod numerem 217-524-1983.

Ponadto jeżeli znajdziesz jakiekolwiek błędy, braki, niedziałające linki lub nieaktualne materiały w linkach do Zasad i Procedur, zachęcamy do zgłoszenia ich do Biura Polityki ds. dzieci i rodziny DCFS (Office of Child and Family Policy) drogą mailową na adres DCFS.Policy@illinois.gov lub telefonicznie pod numerem 217-524-1983.

Footer