Skip to main content

Regulacje prawne

Zawiadomienia o nagłych wypadkach

Departament nie ma obecnie żadnych przepisów dotyczących powiadamiania o nagłych wypadkach.

Pierwsze powiadomienia

Departament nie ma obecnie żadnych przepisów dotyczących pierwszego powiadomienia.

Drugie powiadomienia

Departament nie ma obecnie żadnych przepisów dotyczących drugiego powiadomienia.

Footer