Skip to main content

Ustawa o Amerykanach dotkniętych niepełnosprawnością (ADA)

​Polityka Departamentu ds. usług dla dzieci i rodziny stanu Illinois jest zgodna z przepisami Ustawy o Amerykanach dotkniętych niepełnosprawnością, 42 U.S.C. Sekcja 12101 i następne. („ADA”). Ustawa ADA zabrania dyskryminacji wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych ze względu na ich niepełnosprawność. Ustawa ADA stanowi częściowo, że wykwalifikowane osoby niepełnosprawne nie mogą być wykluczone z uczestnictwa ani pozbawione korzyści płynących z jakiegokolwiek programu, usługi lub działania oferowanego przez tę agencję.

Ustawa ADA wymaga, aby wszystkie programy, usługi i działania ogółem były łatwo dostępne i możliwe do wykorzystania przez wykwalifikowane osoby niepełnosprawne. Agencja musi skutecznie komunikować się z osobami z upośledzeniem mowy, wzroku i słuchu oraz zapewnić pomocnicze środki komunikacji osobom niepełnosprawnym uczestniczącym w programach, usługach lub działaniach agencji lub korzystającym z nich, aby zapewnić im równe szanse.

W przypadku chęci zapoznania się z postanowieniami ustawy ADA lub przepisami interpretacyjnymi, zadawania pytań dotyczących praw i środków prawnych przysługujących na mocy ustawy ADA, wnioskowania o rozsądną modyfikację zasad, praktyk lub procedur agencji lub złożenia pisemnej skargi do departamentu w związku z zarzutem nieprzestrzegania postanowień ustawy ADA, należy skontaktować się z wyznaczonym koordynatorem ds. ustawy ADA w departamencie:

Departament ds. usług dla dzieci i rodziny
Wydział Różnorodności, Równości i Integracji (DEI)
1921 South Indiana Ave., 4th Floor
Chicago, Illinois 60616
Telefon: 312-808-2495

Footer