Skip to main content

Polityka Rozsądnego Zakwaterowania DCFS

Zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych Amerykanach z 1990 r. i Ustawą o Prawach Człowieka Stanu Illinois, polityką Departamentu ds. Dzieci i Usług Rodzinnych stanu Illinois jest rozsądne uwzględnianie znanych fizycznych lub psychicznych ograniczeń innych wykwalifikowanych pracowników, kandydatów i klientów niepełnosprawnych .

Illinois Department of Children and Family Services uznaje prawa wykwalifikowanego kandydata lub pracownika z niepełnosprawnością do żądania dostosowania procedury ubiegania się o pracę oraz wszelkich aspektów jego późniejszego zatrudnienia w agencji.

Obowiązkiem Departamentu Usług Dzieci i Rodziny stanu Illinois jest zapewnienie zakwaterowania kwalifikującym się kandydatom i pracownikom niepełnosprawnym, o ile takie zakwaterowanie nie stanowi nadmiernego utrudnienia w działalności agencji.

Specjalista Agencji ds. Równych Szans Zatrudnienia oraz koordynator ds. Ustawy o Niepełnosprawnych Amerykanach mogą udzielić dalszych informacji na temat polityki agencji w tym obszarze.

Illinois Department of Children and Family Services
Division of Diversity, Equity and Inclusion (DEI)
1921 South Indiana Ave., 4th Floor
Chicago, Illinois 60616
Telefon: 312-328-2495

DCFS.DEI@illinois.gov

Footer