Skip to main content

Zaangażuj się

  • Razem możemy położyć kres krzywdzeniu dzieci.
    DCFS otrzymuje, bada i podejmuje działania w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi znęcania się nad dziećmi lub zaniedbywania dzieci co pięć minut, wykorzystywania seksualnego dzieci co dwie godziny, a śmierci dziecka w wyniku wykorzystywania lub zaniedbania co półtora dnia. Dziesiątki tysięcy dzieci są bezpieczniejsze dzięki tym, którzy każdego roku dzwonią na infolinię ds. przemocy wobec dzieci pod numer 1-800-252-2873 (1-800-25ABUSE). Niestety aż 80 procent przypadków nadużyć i zaniedbań nie jest zgłaszanych, a jedno na pięć dzieci w stanie Illinois jest wykorzystywane i zaniedbywane przed ukończeniem 18 roku życia.
  • Pracując razem, możemy zapewnić każdemu dziecku bezpieczny, kochający dom i lepszą przyszłość.
  • Udostępnianie każdemu rodzicowi i opiekunowi informacji, które chronią przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem dzieci, a także znaków ostrzegawczych świadczących o wykorzystywaniu.

  • Dołącz do ponad miliona mieszkańców stanu Illinois, którzy udzielają się jako wolontariusze i angażują się w działania mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu dzieci.

  • Jeżeli podejrzewasz, że dziecku dzieje się krzywda lub jest ono zagrożone krzywdą, zgłoś to pod numerem 1-800-25-ABUSE, aby rodziny mogły otrzymać potrzebną pomoc, zanim będzie za późno.

Footer