Skip to main content

Wolontariat

Możesz się zgłosić w ramach WOLONTARIATU jako mentor, tutor lub trener dziecka, albo w inny sposób pomagać rodzinom

Zostań rodzicem zastępczym
Każdy z nas ma wyjątkowe predyspozycje i umiejętności, a każdy rodzic zastępczy może wnieść wyjątkowy wkład w życie dziecka. DCFS bardzo się stara dopasować twoje predyspozycje indywidualne do potrzeb dziecka. Możliwe, że masz dar do pracy z nastolatkami lub inspirację do pomocy dzieciom z problemami zdrowotnymi. Może będziesz w stanie zapewnić bezpieczne schronienie dla więcej niż jednego dziecka, pomagając siostrom i braciom w pielęgnowaniu ważnych więzi rodzinnych, a może przyciągnie cię misja współpracy z rodzicami biologicznymi przy odzyskiwaniu dzieci. Wszyscy rodzice zastępczy zapewniają stabilny, opiekuńczy i bezpieczny dom rodzinny i współpracują z DCFS w ramach zespołu, zapewniając zaspokojenie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i zdrowotnych dziecka.

Ponad 14 tys. rodzin zastępczych każdego roku otwiera swoje domy dla dzieci potrzebujących bezpiecznego schronienia, a gdy do nich dołączysz, pomagasz nie tylko dziecku i jego rodzinie, ale także swojej własnej wspólnocie. DCFS stara się umieszczać dzieci w rodzinach zastępczych w ich rodzimym środowisku, w którym czerpią korzyści społeczne, emocjonalne oraz naukowe z uczęszczania do tej samej szkoły i pozostawania w pobliżu przyjaciół, krewnych oraz znajomego otoczenia i zajęć. Poprzez zostanie rodziną zastępczą stwarzasz dziecku lepsze warunki i wzmacniasz swoje środowisko, które staje się bardziej pomocne dla wszystkich rodzin.

Aby zostać rodzicem zastępczym, zadzwoń pod numer 1-800-572-2390 lub zasięgnij dalszych informacji tutaj.

Pomóż maltretowanym i zaniedbywanym dzieciom w swoim środowisku
Instytucje i organizacje, które pomagają dzieciom, zawsze szukają kogoś do pomocy. Jeżeli możesz zaoferować szczególne umiejętności, zasoby lub nawet tylko czas, przydasz się instytucjom.

Możesz zostać rzecznikiem społecznym w sądzie
Specjalni rzecznicy wyznaczeni przez sąd (CASA, Court Appointed Special Advocate) są przeszkolonymi obywatelami wyznaczonymi przez sędziów do reprezentowania w sądzie najlepiej pojętego interesu maltretowanych i zaniedbywanych dzieci.

Możesz zostać starszym bratem lub starszą siostrą
Organizacja Big Brothers Big Sisters świadczy usługi mentorskie, pomagając młodzieży, która boryka się z przeciwnościami losu, pokonać trudności dzięki wsparciu wolontariuszy i darczyńców. Pracownicy zawodowi starannie dobierają dzieci do długoterminowych indywidualnych relacji z mentorami.

Zostań mentorem
Mentorzy pełnią ważną rolę. Z badań wynika, że dzieci i młodzi ludzie, którzy mają mentora, mają lepsze oceny oraz lepsze relacje z przyjaciółmi i rodzinami. Różne programy mentorskie w swojej okolicy można znaleźć na stronie MENTOR. Aby znaleźć placówkę CoC w swojej okolicy, kliknij tutaj. Można kliknąć link do każdego programu, aby znaleźć taki, w którym chodzi o pomoc dla dzieci z rodzin zastępczych.

Rozejrzyj się po swojej społeczności
Wszyscy odnosimy korzyści, gdy w naszym otoczeniu jest dużo silnych rodzin i dzieci, które się świetnie mają. Każdy może pomagać rodzinom odnaleźć siłę, która jest potrzebna do wychowywania bezpiecznych i zdrowych dzieci.

Jest wiele drobnych rzeczy, które można zrobić i będą miały ogromny wpływ na życie dziecka. Nie trzeba być bogatym ani specjalistą, wystarczy chęć do pomocy.

  • Można kupić przybory szkolne dla miejscowej instytucji świadczeń społecznych.
  • Odchudź swoją szafę i oddaj mało noszone ubrania oraz inne artykuły gospodarstwa domowego do Armii Zbawienia.
  • Zadzwoń do szkoły podstawowej w swojej okolicy i zaproponuj, że będziesz udzielać dzieciom korepetycji po szkole.
  • Skontaktuj się z miejscowym oddziałem YMCA i zgłoś się na trenera małej ligi.
  • Pomóż rodzinie w stresie. Zaproponuj opiekę nad dzieckiem lub pomoc przy obowiązkach.

Footer