Skip to main content

Utrzymywanie więzi między rodzeństwem

Departament ds. dzieci i usług rodzinnych stanu Illinois (DCFS) rozumie znaczenie relacji dziecka z jego rodzeństwem. Zgodnie z prawem stanu Illinois, DCFS musi wspierać relacje między rodzeństwem dzieci, które są pod opieką lub ją opuściły, jeśli tylko jest to możliwe i leży w najlepszym interesie dziecka i rodzeństwa. Często rodzeństwo umieszczane jest razem, jednak nie zawsze jest to możliwe - albo brat lub siostra muszą zostać przeniesieni do nowego domu.

Jeśli tylko jest to możliwe i leży w najlepszym interesie dziecka i jego rodzeństwa:

  • Rodzeństwo zostanie umieszczone razem w tym samym domu, nawet jeśli dziecko rozpoczyna opiekę po tym jak inne rodzeństwo trafiło do rodziny zastępczej lub zostało adoptowane przez DCFS;
  • Opiekun sprawy musi wyjaśnić, dlaczego dziecko nie jest umieszczone w jednym domu z rodzeństwem;
  • Dzieci zostaną umieszczone z opiekunami, którzy będą wspierać częste kontakty i wizyty rodzeństwa;
  • Dzieci przebywające w opiece zastępczej zostaną poinformowane, gdzie mieszka ich rodzeństwo (w tym o wszelkich zmianach adresów) i jak można się z nimi skontaktować, nawet jeśli prawa rodzicielskie zostaną odebrane;
  • Jeśli jedno z rodzeństwa zostanie adoptowane przez DCFS lub oddane pod prywatną opiekę, opiekun porozmawia z rodzicami adopcyjnymi lub opiekunami o planie dalszego kontaktu lub odwiedzin rodzeństwa po adopcji lub zmianie opiekuna; oraz
  • Kiedy dziecko staje się dorosłe, a rodzeństwo znajduje się pod opieką DCFS, zostało adoptowane przez DCFS lub umieszczone w prywatnej placówce opiekuńczej, opiekunowie na czas określony będą zachęcać dorosłe rodzeństwo, aktualnego opiekuna, rodzica adopcyjnego lub prywatnego opiekuna do umożliwienia kontaktu i odwiedzin wszystkim z rodzeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak departament wspiera relacje między rodzeństwem oraz o prawach młodzieży, ich rodziców i opiekunów, przeczytaj publikację DCFS Jak dbać o kontakt z braćmi i siostrami (How to Connect with Your Brothers and Sisters) w języku angielskim lub en español.

Footer