Skip to main content

Często zadawane pytania dotyczące normalności

Pytania

​Ta lista często zadawanych pytań została sporządzona, aby pomóc rodzicom zastępczym zrozumieć prawo do normalności i zapewnić, że młodzież pod ich opieką jest traktowana w taki sam sposób i ma takie same możliwości jak każde inne dziecko. Ta strona będzie aktualizowana o nowe pytania i odpowiedzi, więc chcemy od Ciebie usłyszeć! Prześlij swoje pytania lub zalecenia dotyczące normalności na adres DCFS.normalcy@illinois.gov.

Czy prawo do normalności dotyczy tylko młodzieży mieszkającej z rodzinami zastępczymi?

Nie. Prawo do normalności dotyczy wszystkich dzieci, które przebywają poza domem (domy zastępcze, domy grupowe, TLP, młodzież na studiach lub w domu opieki).

O czym mogę decydować?

Rodzice zastępczy mogą podejmować decyzje dotyczące udziału młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających, kulturalnych i towarzyskich.

Czy mogę otrzymać listę dokładnie tego, o czym mogę podejmować decyzje?

Nie. Każda rodzina jest inna i to, co jest normalne dla jednej rodziny, może nie być normalne dla innej.  Lista nie będzie odpowiednio obejmować wszystkich scenariuszy, które mogą się pojawić. Definicja rozważnego rodzicielstwa nie ulega zmianie. Rodzic zastępczy lub dom opieki nie musi zwracać się o zgodę opiekuna społecznego na udział w zajęciach. Nie jest to kwestia odwołania się do urzędu lub decyzji odgórnych.

Czy przed podjęciem decyzji potrzebuję zgody opiekuna, pracownika stałego, opiekuna procesowego, rodzica biologicznego lub sądu?

Opiekunowie mają uprawnienia w wymienionych kategoriach orzeczeń (ale nie w innych obszarach, takich jak orzeczenia lekarskie). Opiekunowie powinni na czas informować pracowników opieki społecznej oraz powiadamiać opiekunów i inne osoby o ważnych decyzjach. W trakcie pełnienia swojej roli należy pamiętać, że inne osoby związane z dzieckiem będą chciały być informowane o tym, co ono robi.

Czy mogę decydować, kiedy wyjechać z dzieckiem poza stan?

Tak i nie. Jeśli dziecko wyjeżdża na wycieczkę i nie będzie go przez mniej niż 24 godziny, masz pozwolenie na podróż. Jeśli planujesz weekendowy wyjazd do sąsiedniego stanu lub dłuższą podróż po kraju lub do innego państwa, porozmawiaj z opiekunem prawnym, aby upewnić się, że najpierw uzyskasz odpowiednie pozwolenia.

Czy mam prawo decydować, czy dziecko powinno mieć telefon komórkowy?

Tak To normalne, że osoba młoda ma telefon komórkowy. Więcej informacji można znaleźć w Procedurze Administracyjnej DCFS 28, w tym w umowie dotyczącej mediów społecznościowych, która pomoże poprowadzić opiekuna, dziecko i opiekuna społecznego w zakresie ustalenia wytycznych.

Czy mogę zadecydować, czy właściwe jest, aby dziecko korzystało z mediów społecznościowych bez nadzoru?

Tak Standard rozsądnego i przezornego rodzica Korzystanie z internetowych serwisów społecznościowych do komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi jest dla większości ludzi normalną, codzienną praktyką. Rodziny zastępcze i młodzież pozostająca pod opieką nie są wyjątkiem. Rodzina zastępcza może zamieszczać zdjęcia dziecka będącego pod jej opieką na portalu społecznościowym, pod warunkiem nieujawniania statusu dziecka jako wychowanka. Jeśli dziecko zdecyduje się ujawnić swój status, takie ujawnienie jest kwestią wolności słowa, której departament nie ma prawa kontrolować. To normalne, że rodzice monitorują korzystanie z mediów społecznościowych przez dziecko. Młodzież poniżej 18 roku życia nie powinna oczekiwać prywatności i proszenie ich o możliwość sprawdzenia, jak je wykorzystują, jest właściwe.

Czy mogę podpisać zezwolenie na naukę jazdy lub prawo jazdy podopiecznego?

Nie. Jeśli osoba nie ukończyła 18 lat, wniosek o prawo jazdy wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego. Możesz jednak wesprzeć i pomóc dziecku w wyrobieniu wymaganych godzin praktyki jazdy.

Czy mam uprawnienia do decydowania o tym, czy dziecko/podopieczny może spędzić noc z przyjaciółmi?

Tak Każdy opiekun powinien kierować się zasadami rozsądnego i rozważnego rodzicielstwa przy ustalaniu, czy zezwolić dziecku przebywającemu w systemie opieki społecznej na udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających lub towarzyskich. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za krzywdę wyrządzoną dziecku uczestniczącemu w czynności zatwierdzonej przez opiekuna, pod warunkiem, że opiekun działał zgodnie z zasadami rozsądnego i rozważnego rodzicielstwa.

Czy mam uprawnienia do decydowania o tym, kto może pilnować dziecka/podopiecznego w razie nagłego wypadku, gdy nie jestem w stanie się nim opiekować?

Kierując się zasadami rozsądnego i rozważnego rodzicielstwa, opiekunowie mogą wybrać dobrze im znanego członka rodziny lub przyjaciela, aby zajął się dzieckiem w nagłym wypadku.

Czy mam uprawnienia do decydowania o tym, czy moi podopieczni mogą podróżować z innymi niepełnoletnimi lub dorosłymi, którzy nie zostali zweryfikowani w systemie?

Tak Standard rozsądnego i przezornego rodzica Do obowiązków AAC należy:

Jeśli nadal nie jestem pewien, czy zajęcia są odpowiednie dla podopiecznego, kto może mi pomóc w podjęciu decyzji?

Twój pracownik socjalny powinien być w stanie pomóc Ci w ustaleniu tego faktu.

Czy będę pociągnięty do odpowiedzialności jeśli bezpieczeństwo dziecka/podopiecznego jest zagrożone podczas uczestnictwa w aktywności, którą zatwierdziłem?

Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za krzywdę wyrządzoną dziecku uczestniczącemu w czynności zatwierdzonej przez opiekuna, pod warunkiem, że opiekun działał zgodnie z zasadami rozsądnego i rozważnego rodzicielstwa.

Czy badanie przeszłości [ang. background check] jest konieczne, aby młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach szkolnych lub społecznych?

Nie. Przeprowadzanie badania przeszłości nie jest konieczne w przypadku zajęć społecznych lub szkolnych. Badania przeszłości nie są potrzebne w przypadku nocowania lub innych aktywności towarzyskich dostosowanych do wieku, o ile postępujesz zgodnie z zasadami rozsądnego i rozważnego rodzicielstwa. Wymóg ten oznacza, że masz odpowiednią wiedzę na temat okoliczności – na przykład, że zadzwoniłeś do rodzica goszczącego; wiesz, kto będzie obecny i sprawdziłeś, że będzie tam osoba dorosła.

Wybór religii pozostaje prawem rodzica biologicznego. Czy młodzież może sama uczęszczać do kościoła lub na inne zajęcia?

Rodzice zastępczy mają prawo decydować o tym, czy podopieczni powinni wykonywać czynności bez nadzoru osoby dorosłej. Decyzja zależy od wieku dziecka, dojrzałości i umiejętności podejmowania właściwych decyzji. Opiekunowie nie mogą zmieniać religii dziecka bez zgody rodzica biologicznego. Wybór religii dziecka pozostaje prawem rodziców biologicznych, tak jak przystąpienie do kościoła i chrzest dziecka.

Kto płaci za zajęcia pozalekcyjne?

W tej chwili nie ma nowych funduszy ani procedur wspierania zajęć pozalekcyjnych. Rodzice zastępczy powinni zapytać swoją agencję o standardowe procedury dodatkowego wsparcia finansowego na zajęcia pozalekcyjne. Zgodnie z Przepisem 359,7 departamentu, DCFS jest zobowiązane do opłacania opłat obozowych, odzieży i wyposażenia dla dzieci objętych opieką zastępczą, gdy jest to postrzegane jako niezbędne dla rozwoju społecznego dziecka; oraz wzbogacenie kulturalne, w tym sztuka, taniec, muzyka, lekcje lub instruktaż lekkoatletyczny oraz powiązane opłaty, takie jak wypożyczenie sprzętu.

Footer