Skip to main content

Bezpieczne dzieci

Dzieci polegają na dorosłych w ich życiu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Bez względu czy jest to zapewnienie stałego nadzoru nad niemowlęciem, gdy jest w kąpieli, sporządzenie planu ewakuacji przeciwpożarowej z rodziną, rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznych i niebezpiecznych dotyków lub wykonanie telefonu do infolinii „Child Abuse Hotline”, jeśli uważasz, że dziecko może cierpieć z powodu nadużycia lub zaniedbania, każdy odgrywa rolę w zapewnieniu, że dzieci rosną szczęśliwe i zdrowe.

Footer