Skip to main content

Zapobieganie krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci

Dzieci są uosobieniem niewinności i nadziei na przyszłość. Wszyscy zgadzamy się, że każde dziecko zasługuje na to, by dorastać w środowisku, w którym jest kochane, otoczone opieką, bezpieczne i chronione przed słownymi, seksualnymi, emocjonalnymi i fizycznymi nadużyciami, wykorzystywaniem i zaniedbaniem. Zarówno krzywdzenie jak i zaniedbywanie dzieci powodują poważne szkody w rozwoju dziecka i mają trwające całe życie skutki, które zmniejszają dobrobyt i produktywność oraz stwarzają większe wymagania dla społeczeństwa.

Wszyscy mamy wspólny interes i wspólną odpowiedzialność za promowanie wspólnego dobra poprzez położenie kresu wykorzystywaniu i zaniedbywaniu dzieci. Wiele skutecznych programów zapobiegania przemocy wobec dzieci w stanie Illinois odnosi sukcesy dzięki silnemu partnerstwu stworzonemu pomiędzy rodzinami, agencjami pomocy społecznej, szkołami, wspólnotami wyznaniowymi, organizacjami obywatelskimi, organami ścigania, podmiotami rządowymi i środowiskiem biznesowym.

Tak jak szczepienia ochronne chronią dzieci, rodziny i społeczności przed grypą i innymi chorobami, tak samo badania pokazują, że krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci można ograniczyć poprzez promowanie sześciu czynników ochronnych , które sprawiają, że każda rodzina jest bezpieczna i ma wsparcie potrzebne do wychowywania dzieci w zdrowym środowisku:

  • Promowanie pielęgnowania więzi między dziećmi, rodzicami i opiekunami;
  • Zapewnienie skutecznej, właściwej i opartej na badaniach naukowych dyscypliny dziecięcej;
  • Wzmacnianie odporności rodziców na stres;
  • Rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych u dzieci;
  • Wspieranie rodzicielstwa poprzez kontakty społeczne z przyjaciółmi i rodziną; oraz
  • Łączenie rodzin z zasobami społeczności.

Dowiedz się więcej o tym, jak możesz PRZEKAZYWAĆ ŚRODKIBYĆ WOLONTARIUSZEM i DZIAŁAĆ , aby zmniejszyć ryzyko wykorzystywania i zaniedbywania dzieci w Twoim sąsiedztwie i Twojej społeczności.

Potrzebujesz pomocy lub chcesz wiedzieć więcej?
Te arkusze informacyjne pochodzą ze strony Zapobieganie krzywdzeniu i promowanie dobrobytu (Preventing Child Maltreatment and Promoting Well-Being: A Network for Action 2013 Resource Guide (Administration for Children and Families, U.S. Department of Health and Human Services) są przeznaczone dla rodziców i opiekunów w celu rozwiązania konkretnych problemów wychowawczych lub pytań. Informacje są łatwe do odczytania i skupiają się na konkretnych strategiach, które rodzice i opiekunowie mogą wykorzystać, aby zadbać o swoje dzieci i wzmocnić swoje rodziny.

Utrzymanie silnej rodziny Jak utrzymać silną rodzinę?
Łączenie się z dzieckiem Cómo fortalecer los lazos de afecto con su bebé
Radzenie sobie z wybuchami temperamentu Cómo lidiar con los berrinches
Rodzicielstwo dziecka w wieku szkolnym Cómo criar a su hijo en edad escolar
Porozumienie z nastolatkiem Cómo relacionarse con su hijo adolescente
Rodzicielstwo nastolatków... Nie jesteś sama! Hay muchos padres adolescentes como usted
Dziesięć sposobów na bycie lepszym tatą Diez maneras de ser un mejor padre
Wychowywanie wnuków Cómo criar a sus neitos
Rodziny wojskowe Familias militares
Jak rozwijać silne społeczności Cómo desarrollo comunidades fuertes
Rodzicielstwo dziecka z opóźnieniami rozwojowymi i niepełnosprawnością Cómo criar a su hijo con retrasos de desarrollo y discapacidades
Zarządzanie stresem Manejando el estrés
Zarządzanie swoimi finansami Manejando sus finanzas
Pomoc dziecku w wyleczeniu się z traumy Ayudando a su hijo a curarse del trauma
Wszystkie czternaście angielskich arkuszy informacyjnych Catorce hojas de consejos en Español

Footer