Skip to main content

Ochrona dzieci przed przemocą domową

Co to jest przemoc domowa?
Przemoc domowa to fizyczne znęcanie się, nękanie, zastraszanie lub ingerencja w wolność osobistą przez obecnego lub byłego małżonka lub partnera domowego. Celem sprawcy jest ustanowienie lub utrzymanie władzy i kontroli nad ofiarą. Sprawca chce kontrolować, co i kiedy robisz, z kim się spotykasz, co myślisz, jaki masz dostęp do pieniędzy, leków, transportu i innych rzeczy. Próby ustanowienia lub utrzymania władzy i kontroli przez sprawcę przybierają różne formy, w tym między innymi ataków fizycznych i wykorzystywania seksualnego. Blizny pozostawione przez ataki psychologiczne są równie szkodliwe. Przemoc psychiczna może przybrać formę obelg słownych, gier umysłowych, upokorzeń, nadmiernej krytyki i życia w ciągłym strachu przed atakami fizycznymi. Niestety, aby utrzymać kontrolę nad ofiarą, sprawca często wykorzystuje dzieci ofiary.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej, to twoje dzieci są 15 razy bardziej narażone na to, że same będą krzywdzone, a także są bardziej narażone na śmierć w wyniku znęcania się nad nimi. Nadużywający partnerzy domowi często wykorzystują dzieci do ustanowienia lub utrzymania władzy i kontroli nad ofiarą poprzez fizyczne, emocjonalne lub seksualne wykorzystywanie dzieci. Przemoc domowa może być przerażająca dla całej rodziny, a zwłaszcza dla dzieci, które są świadkami znęcania się nad rodzicem.

Gniewne kłótnie, krzyki i uderzenia są dla dziecka traumatyczne.  Aby zrozumieć ich lęki, spójrz na każdą sytuację oczami dziecka.  Jeżeli widzisz oznaki traumy z dzieciństwa - wycofanie, nieodstępowanie od mamy/taty/rodzeństwa, złość, obojętność, strach - możesz coś zrobić.  Informacje na temat traumy w dzieciństwie, w tym jak ją rozpoznać, dlaczego się zdarza i jak można jej zapobiec; znęcanie się i jak ekstremalne znęcanie się może prowadzić do traumy u dzieci; oraz linki do agencji w Illinois, które mogą pomóc dzieciom, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń, można znaleźć na stronie www.lookthroughtheireyes.org.

Nawet jeśli twoje dzieci nie są maltretowane fizycznie, narażenie ich na traumę związaną z przemocą domową może spowodować długotrwałe szkody, w tym:

  • Zaburzenia odżywiania i snu;
  • Trudności w nauce i słabe wyniki w nauce;
  • Zachowania agresywne - słowne lub fizyczne;
  • Poczucie winy, ponieważ uważają, że przemoc domowa jest ich winą;
  • Lękliwe lub osaczające zachowanie; nadmierny płacz u dzieci poniżej piątego roku życia;
  • Nadużywanie alkoholu i narkotyków przez nastolatków; oraz
  • Rodzicielstwo nastolatków

Myślenie o bezpieczeństwie
Ofiary przemocy domowej nie mogą kontrolować ani przewidzieć zachowań lub działań swoich agresywnych partnerów. Ofiary mogą jednak opracować plan, co mogą zrobić, aby być bezpiecznym i jak mogą uzyskać pomoc w przypadku kryzysu. Ważne jest, aby rozmawiać z dziećmi o ich obawach dotyczących bezpieczeństwa. Poniższy link zawiera informacje o tym, jak można zaplanować bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci.

Potrzebujesz pomocy lub chcesz dowiedzieć się więcej?
Koalicja Przeciwko Przemocy Domowej stanu Illinois oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz interaktywną mapę, na której zaznaczono agencje zajmujące się przemocą domową w poszczególnych powiatach.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Footer