Skip to main content

Poznaj sygnały ostrzegawcze świadczące o krzywdzeniu dziecka.

  • Partner próbuje kontrolować, co robisz. (np. odciąga cię od rodziny, znajomych lub sąsiadów, nie pozwala ci chodzić do pracy, podsłuchuje twoje rozmowy telefoniczne, śledzi cię, kontroluje twoje dochody lub sposób wydawania pieniędzy)
  • Partner ci groził lub zrobił coś innego, co wzbudziło twój strach. (np. grozi, że zrobi ci coś złego, zachowuje się gwałtownie w miejscach publicznych, zmusza cię do czynności seksualnych, wyzywa cię, zmusza do zażywania narkotyków)
  • Partner cię popychał, policzkował, uderzał, kopał lub w inny sposób atakował (np. krzywdził cię fizycznie, krępował)
  • Partner groził, że będzie cię kontrolować przez dzieci (np. zmusza dzieci do uczestniczenia w znęcaniu się nad tobą lub patrzenia na to, jak się nad tobą znęca, obwinia dzieci za maltretowanie, grozi, że skrzywdzi lub zabije dzieci)
  • Partner cię wyzywa, naśmiewa się z ciebie lub poniża cię słownie
  • Twoje dzieci były narażone na przypadki przemocy domowej (np. widziały lub słyszały przemoc)
  • Boisz się swojego partnera

Footer