Skip to main content

Porady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dzieci

Według Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention) przypadkowe urazy dzieci są główną przyczyną śmierci dzieci w wieku od 1 roku życia do 19 lat, każdego dnia odbierając życie 25 dzieciom i wysyłając kolejne miliony na leczenie w szpitalnych izbach przyjęć. Do najczęstszych przyczyn przypadkowych urazów u dzieci należą: utonięcia, upadki, pożary lub oparzenia, zatrucia, uduszenia i wypadki samochodowe. Choć jest to tragiczne, dobra wiadomość jest taka, że wielu z tych urazów można uniknąć. Więcej informacji i wskazówek, jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, można znaleźć w publikacji DCFS Pomocny przewodnik dla rodziców i opiekunów (A Helpful Guide for Parents and Caregivers) w języku angielskim i hiszpańskim.

Footer