Skip to main content

Wypadnięcie z okna

Połączenie otwartych okien i pozostawionych bez nadzoru dzieci może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Ryzyko wypadnięcia dziecka przez otwarte okno jest szczególnie wysokie w miesiącach letnich lub w przypadku wzrostu temperatury. Pamiętaj: siatki są stworzone po to, by trzymać insekty na zewnątrz, a nie dzieci w środku. Siatki okienne mogą łatwo ustąpić pod ciężarem dziecka i nie zapewniają ochrony przed przypadkowym upadkiem.

Pamiętaj o zasadzie czterech cali: Nie zostawiaj żadnego okna otwartego na więcej niż cztery cale. Każde okno otwarte na więcej niż cztery cale jest potencjalnie niebezpieczne dla dzieci.

Dziecięce łóżeczka, łóżka i inne meble powinny być odsunięte od otwartych okien. Aktywne dzieci są często narażone na ryzyko upadku.

Osłony okienne są proste w montażu i demontażu i mogą zapobiegać upadkom, jeśli są prawidłowo stosowane. Jeśli osłony lub inne środki bezpieczeństwa, takie jak ograniczniki okienne, nie są stosowane, rodzice i opiekunowie powinni przestrzegać zasady czterech cali.

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj i wydrukuj plakat „Window Safety”.

Footer