Skip to main content

Przygotowanie dzieci do zostania samemu w domu

Na pewnym etapie nauki szkolnej możesz się zastanowić, czy dzieci nie mogłyby się zająć sobą przed lub po szkole. Samoopieka może być cennym doświadczeniem dla dzieci, które są na to gotowe. Może im pomóc nabrać niezależności i odpowiedzialności oraz dać wiarę we własne możliwości. Jednak jeżeli dziecko nie jest gotowe, samoopieka może być sytuacją przerażającą i potencjalnie niebezpieczną.

Po czym poznać, że moje dziecko jest gotowe?
Niestety, nie ma magicznego wieku, w którym dzieci nabierają dojrzałości i zdrowego rozsądku potrzebnego do samodzielnego pobytu w domu. Są jednak pewne znaki, po których można poznać, że dziecko może być gotowe. Po pierwsze, powinno wykazywać chęć i gotowość do samodzielnego pozostawania w domu. Ponadto powinno wykazywać oznaki przyjęcia odpowiedzialności i świadomości potrzeb innych osób oraz być w stanie rozważać alternatywy i samodzielnie podejmować decyzje.

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę okolicę, w której mieszkasz, obecność dorosłych w pobliżu i jak długo dziecko będzie samo. Jeżeli okolica jest niebezpieczna, jeżeli w pobliżu nie ma osób dorosłych, do których można zadzwonić w nagłym wypadku lub jeżeli dziecko musi być samo przez bardzo długi czas, najlepiej będzie nadal korzystać z jakiejś formy opieki nad dzieckiem, nawet jeżeli wygląda na to, że dziecko jest gotowe do samodzielnego pobytu w domu.

Dzieci, które pozostają same, muszą wiedzieć, jak reagować na takie sytuacje jak np.:

  • Co zrobić lub powiedzieć, jeżeli ktoś zadzwoni albo podejdzie do drzwi;
  • Jak zamykać i otwierać okna;
  • Co zrobić, jeżeli w drodze do domu podejdzie nieznajomy;
  • Co zrobić, jeżeli po powrocie mają wrażenie, że ktoś jest w domu;
  • Bezpieczeństwo w kuchni (korzystanie z urządzeń, noży i narzędzi);
  • Co zrobić, jeżeli wyczuje dym lub gaz, albo w przypadku pożaru;
  • Wiedział, co należy zrobić w dalszej kolejności
  • Podstawowe techniki udzielania pierwszej pomocy; oraz
  • Właściwe i niewłaściwe powody, żeby wezwać na pomoc rodziców lub innych dorosłych.

Ustanowienie okresu próbnego
Gdy już pomożesz dziecku nabyć umiejętności i wiedzę potrzebną do samodzielnego przebywania w domu, ustal okres próbny samoopieki, aby zobaczyć, jak się dostosuje do sytuacji. W tym czasie często rozmawiaj z dzieckiem o jego uczuciach i rób okresowy bilans zasad obowiązujących w domu oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa. Dzieci łatwo zapominają – zwłaszcza jeżeli jakieś informacje są rzadko używane. Jednak ta rzadko używana wiedza - np. co zrobić w przypadku pożaru lub innego zagrożenia - może pewnego dnia okazać się kluczowa dla bezpieczeństwa dziecka.

Kiedy pozostawienie dzieci samych jest legalne?
Prawo stanu Illinois definiuje zaniedbaną osobę nieletnią, częściowo,  jako „każdą osobę nieletnią w wieku poniżej 14 lat, której rodzic lub inna osoba odpowiedzialna za jej dobrostan pozostawia bez nadzoru przez nieuzasadniony okres czasu, bez względu na zdrowie psychiczne lub fizyczne, bezpieczeństwo lub dobro tej osoby małoletniej.”

Myśląc o pozostawieniu swoich dzieci samych, nie ważne czy na krótko, czy na długo, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie związane z tym zagrożenia. To, co jest właściwe w pewnych okolicznościach, może zostać uznane za zaniedbanie dziecka w innych okolicznościach. Ponosisz odpowiedzialność prawną za dobrostan swojego dziecka do czasu osiągnięcia przez nie dorosłości. Dbanie o dzieci polega m.in. na zapewnieniu im odpowiedniego nadzoru. W pewnych okolicznościach można zostać oskarżonym o zaniedbanie za pozostawienie dzieci bez opieki.

Więcej informacji i wskazówek, jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, można znaleźć w publikacji DCFS Pomocny przewodnik dla rodziców i opiekunów (A Helpful Guide for Parents and Caregivers) w języku angielskim i hiszpańskim.

Footer