Skip to main content

Zasoby dotyczące zdrowia behawioralnego młodzieży

 Stan Illinois jest zaangażowany w ochronę rodzin i eliminację oddzielania dzieci przebywających pod opieką rodziców, gdy ich podstawową potrzebą są usługi w zakresie zdrowia behawioralnego i psychicznego. DCFS w stanie Illinois współpracuje z agencjami stanowymi i specjalistami medycznymi, aby poprawić naszą zdolność do zapewnienia młodzieży usług w zakresie zdrowia psychicznego i behawioralnego, których potrzebują, aby się rozwijać i prosperować, jednocześnie dbając o ich rodziny i zapobiegając niepotrzebnemu „rozdzielaniu” młodzieży potrzebującej pozaszpitalnej opieki psychiatrycznej.


Potrzebujesz pomocy lub chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapoznaj się z materiałem informacyjnym „Interagency Resources for Children’s Behavioral Health” [Międzyagencyjne zasoby na rzecz zdrowia behawioralnego dzieci] dostępnym w językach angielskim, hiszpańskim lub polskim.

Footer