Skip to main content

Plan zdrowotny YouthCare

Plan opieki zdrowotnej YouthCare

YouthCare jest specjalistycznym programem opieki zdrowotnej wybranym przez Departament Opieki Zdrowotnej i Świadczeń Rodzinnych (Illinois Department of Healthcare and Family Services, HFS) do koordynowania ubezpieczenia medycznego, usług w zakresie zdrowia behawioralnego, stomatologicznych, okulistycznych i aptecznych dla dzieci i młodzieży w wieku od urodzenia do 21. roku życia, objętych obecnie i w przeszłości opieką Departamentu.

Młodzież objęta opieką w przeszłości to młodzież, która była wcześniej pod opieką DCFS przed połączeniem z rodziną, adopcją lub subsydiowaną opieką; lub młodzież, której sprawy w sądzie dla nieletnich zostały zamknięte i nie jest już ona pod opieką prawną DCFS. YouthCare zarządza świadczeniami dla młodzieży objętej w przeszłości opieką Departamentu od 1. lutego 2020 r.

Młodzież będąca pod opieką to młodzież objęta obecnie opieką prawną stanu Illinois i mieszkająca z rodzicami zastępczymi, we wspólnotach mieszkaniowych (group home) lub w placówkach mieszkaniowych zapewniających im opiekę, wyżywienie i pomoc. YouthCare zaczęła zarządzać świadczeniami dla młodzieży objętej obecnie opieką Departamentu w dniu 1. września 2020 r.

Każda osoba zapisana do planu YouthCare ma specjalnego „koordynatora opieki”, który może pomóc w następujących kwestiach:

  • Uzyskanie historii chorób dziecka/nastolatka.
  • Znalezienie nowych świadczeniodawców lub specjalistów.
  • Uzyskanie zatwierdzenia leków w aptece.
  • Przekazanie dokładnych informacji na temat schorzeń medycznych dziecka/nastolatka.

W celu zweryfikowania, czy dany świadczeniodawca należy do sieci YouthCare należy skontaktować się z działem obsługi członków dzwoniąc pod numer 844-289-2264 lub sprawdzić na stronie ILYouthCare@Centene.com.

Aby zmienić plan opieki zdrowotnej dziecka/nastolatka objętego obecnie opieką należy skontaktować się z biurem rzecznika DCFS (Advocacy Office) pod numerem 800-232-3798 lub DCFS.HealthPlan@illinois.gov. Osoby, które skończyły 18 lat mogą wybrać swój plan opieki zdrowotnej HealthChoice Illinois. W przypadku młodzieży poniżej 18 roku życia, administrator opieki DCFS może wybrać alternatywny plan opieki zdrowotnej, jeżeli zostanie ustalone, że taki plan lepiej spełni potrzeby młodzieży.

Infolinia DCFS w sprawach karty opieki medycznej: 1-800-228-6533

Połączenia z tym numerem są bezpłatne i można dzwonić w następujących sprawach:

  • Członek nie otrzymał karty opieki medycznej.
  • Opiekun społeczny zadzwoni z pytaniem o adres znajdujący się na karcie lub zadzwoni, aby poinformować pracowników działu wsparcia technicznego o  konieczności wprowadzenia zmiany w adresie.
  • Nieprawidłowe imię i nazwisko lub data urodzenia dziecka.
  • Świadczeniodawcy kontaktują się w celu zweryfikowania prawidłowego numeru odbiorcy i okresów kwalifikowalności.
  • W przypadku kontaktu w sytuacji, kiedy dziecko/nastolatek objęty opieką nie ma jeszcze karty opieki medycznej i musi natychmiast udać się do lekarza, pracownicy działu wsparcia technicznego mogą przefaksować kopię ekranu MMIS do świadczeniodawcy usług medycznych lub przekazać informacje (Nr RIN i okres kwalifikowalności) przez telefon.

Potrzebna pomoc lub dalsze informacje?

Doradcza grupa robocza ds. wdrożenia zorganizowanej opieki Medicaid dla dzieci
Doradcza grupa robocza ds. wdrożenia zorganizowanej opieki Medicaid dla dzieci została utworzona na mocy PA100-0646 jako organ doradzający departamentowi w sprawie zmiany opieki nad dziećmi i wdrożenia zorganizowanej opieki dla dzieci. Harmonogram spotkań, listę członków, porządek i protokoły posiedzeń można znaleźć tutaj.

 

Footer