Skip to main content

Adopcja i opieka

W ciągu ostatniej dekady ponad 15 000 dzieci otrzymało szansę, na którą zasługują, by kochać, być kochanym i osiągnąć pełnię swoich możliwości, dzięki rodzinom z całego stanu, które zdecydowały się na adopcję za pośrednictwem DCFS. Zapewniając dziecku kochający i stały dom, rodziny adopcyjne odkrywają wyjątkową radość z tego, że mogą odmienić życie dziecka. To uczucie, którego nie można osiągnąć w żaden inny sposób.

Jednocześnie decyzja o powiększeniu rodziny jest poważna i zmienia życie. Chcemy pomóc Ci w upewnieniu się, że otwarcie swojego serca i życia dla dziecka jest właściwą decyzją dla niego i dla Twojej rodziny. Jeżeli zdecydujesz się na adopcję, DCFS i nasi partnerzy z organizacji non-profit są zobowiązani do zapewnienia Twojej nowej rodzinie potrzebnej pomocy.

Adopcja ustanawia Cię prawnym rodzicem dziecka z wszystkimi prawami i obowiązkami na równi z dzieckiem urodzonym w Twojej rodzinie. Po adoptowaniu dziecka DCFS nie jest już zaangażowany w opiekę nad nim ani nie ponosi odpowiedzialności za opiekę, nadzór i pieczę nad nim. Jako rodzic adopcyjny przejmujesz wszystkie prawa i obowiązki związane z podejmowaniem ważnych decyzji dotyczących Twojego dziecka, w tym prawo do wyrażenia zgody na opiekę medyczną i leczenie, zawarcie małżeństwa czy zaciągnięcie się do służby wojskowej. Adopcja ma charakter trwały i dożywotni i jest możliwa tylko wtedy, gdy rodzice biologiczni dobrowolnie zrzekną się praw rodzicielskich lub gdy prawa rodzicielskie zostaną im odebrane przez sąd.

Więcej informacji na temat adopcji możesz przeczytaj Prawa i obowiązki rodzica biologicznego (DCFS),  Prawa i obowiązki rodzica biologicznego (agencja prywatna) oraz Prawa i obowiązki rodzica adopcyjnego.

Opieka prawna oznaca że ​​sąd wyznacza Cię jako opiekuna prawnego dziecka. Różni się od adopcji tym, że prawa biologicznych rodziców nie muszą zostać pozbawieni. Z opieki często korzystają krewni opiekunowie lub przyjaciele rodziny na całe życie, którzy chcą zapewnić dziecku stały dom, jednocześnie umożliwiając mu zachowanie więzi z dalszymi członkami rodziny. Kiedy zostaniesz wyznaczony na opiekuna, DCFS nie będzie zaangażowana w opiekę, nadzór ani opiekę prawną nad dzieckiem. Opieka trwa do ukończenia przez dziecko 18. roku życia i można ją uwzględnić w przypadku dzieci, które mieszkały w domu licencjonowanych krewnych przez okres sześciu kolejnych miesięcy. Rodziny stające się opiekunami dzieci znajdujących się pod opieką DCFS mogą otrzymać pomoc i środki finansowe i pozafinansowe.

Więcej informacji o adopcji i opiece można znaleźć w publikacji DCFS pt. „Podejmowanie decyzji o adopcji/opiece” w języku angielskimhiszpańskim, lub polski o „Usługi Poadopcyjne I Opiekuńcze” w języku angielskimhiszpańskim, lub polski.  Możesz również wypełnić formularz online, a osoba rekrutująca rodziców zastępczych/adopcyjnych skontaktuje się z Tobą, aby udzielić Ci dalszych informacji i przedstawić kolejne kroki.

Kim są dzieci, które czekają na adopcję?

Pochodzą z całego stanu, są w różnym wieku i z różnych środowisk. Wiele z nich potrzebuje kochającego domu nie tylko dla siebie, ale także dla małego braciszka lub siostrzyczki. Oferujemy specjalne wsparcie, aby pomóc rodzinom stworzyć kochający dom dla dzieci z problemami zdrowotnymi lub innymi specjalnymi potrzebami.

Większość dzieci oczekujących na adopcję mieszka tymczasowo u krewnych lub w innych rodzinach zastępczych. Niektóre mieszkają w większych, profesjonalnych ośrodkach grupowych.  DCFS prowadzi internetową listę dzieci potrzebujących kochającej rodziny, zawierającą zdjęcia i opisy. Aby dowiedzieć się więcej,  kliknij tutaj .

Footer