Skip to main content

Adopcja

W ciągu ostatniej dekady ponad 15 000 dzieci otrzymało szansę, na którą zasługują, by kochać, być kochanym i osiągnąć pełnię swoich możliwości, dzięki rodzinom z całego stanu, które zdecydowały się na adopcję za pośrednictwem DCFS. Zapewniając dziecku kochający i stały dom, rodziny adopcyjne odkrywają wyjątkową radość z tego, że mogą odmienić życie dziecka. To uczucie, którego nie można osiągnąć w żaden inny sposób.

Jednocześnie decyzja o powiększeniu rodziny jest poważna i zmienia życie. Chcemy pomóc Ci w upewnieniu się, że otwarcie swojego serca i życia dla dziecka jest właściwą decyzją dla niego i dla Twojej rodziny. Jeżeli zdecydujesz się na adopcję, DCFS i nasi partnerzy z organizacji non-profit są zobowiązani do zapewnienia Twojej nowej rodzinie potrzebnej pomocy.

Adopcja ustanawia Cię prawnym rodzicem dziecka z wszystkimi prawami i obowiązkami na równi z dzieckiem urodzonym w Twojej rodzinie. Po adoptowaniu dziecka DCFS nie jest już zaangażowany w opiekę nad nim ani nie ponosi odpowiedzialności za opiekę, nadzór i pieczę nad nim. Jako rodzic adopcyjny przejmujesz wszystkie prawa i obowiązki związane z podejmowaniem ważnych decyzji dotyczących Twojego dziecka, w tym prawo do wyrażenia zgody na opiekę medyczną i leczenie, zawarcie małżeństwa czy zaciągnięcie się do służby wojskowej. Adopcja ma charakter trwały i dożywotni i jest możliwa tylko wtedy, gdy rodzice biologiczni dobrowolnie zrzekną się praw rodzicielskich lub gdy prawa rodzicielskie zostaną im odebrane przez sąd.

Więcej informacji na temat adopcji możesz przeczytaj Prawa i obowiązki rodzica biologicznego (DCFS),  Prawa i obowiązki rodzica biologicznego (agencja prywatna) oraz Prawa i obowiązki rodzica adopcyjnego.

Opieka prawna jest to kolejna możliwość zapewnienia dzieciom stałej opieki, jeżeli stwierdzono, że powrót do domu i adopcja zostały wykluczone. Opieka prawna jest często stosowana przez spokrewnionych opiekunów, którzy chcą zapewnić dziecku stały dom pod swoją opieką, i może być rozważana w przypadku dzieci, które mieszkały w domu licencjonowanych krewnych przez okres sześciu kolejnych miesięcy. Opieka prawna oznacza, że sąd wyznacza Cię na prawnego opiekuna dziecka. Różni się ona od adopcji tym, że aby wyznaczyć opiekuna prawnego, nie jest konieczne pozbawienie rodziców biologicznych ich praw. Jeżeli zostaniesz wyznaczony na opiekuna prawnego dziecka, DCFS nie będzie zaangażowane w opiekę, nadzór ani opiekę prawną nad dzieckiem. Opieka prawna trwa do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Rodziny, które stają się opiekunami prawnymi dzieci znajdujących się pod opieką DCFS, mogą otrzymać pomoc finansową i niefinansową oraz zasoby.

Więcej informacji o adopcji i opiece można znaleźć w publikacji DCFS pt. „Podejmowanie decyzji o adopcji/opiece” w języku angielskimhiszpańskim, lub polski o „Usługi Poadopcyjne I Opiekuńcze” w języku angielskimhiszpańskim, lub polski.  Możesz również wypełnić formularz online, a osoba rekrutująca rodziców zastępczych/adopcyjnych skontaktuje się z Tobą, aby udzielić Ci dalszych informacji i przedstawić kolejne kroki.

Kim są dzieci, które czekają na adopcję?

Pochodzą z całego stanu, są w różnym wieku i z różnych środowisk. Wiele z nich potrzebuje kochającego domu nie tylko dla siebie, ale także dla małego braciszka lub siostrzyczki. Oferujemy specjalne wsparcie, aby pomóc rodzinom stworzyć kochający dom dla dzieci z problemami zdrowotnymi lub innymi specjalnymi potrzebami.

Większość dzieci oczekujących na adopcję mieszka tymczasowo u krewnych lub w innych rodzinach zastępczych. Niektóre mieszkają w większych, profesjonalnych ośrodkach grupowych.  DCFS prowadzi internetową listę dzieci potrzebujących kochającej rodziny, zawierającą zdjęcia i opisy. Aby dowiedzieć się więcej,  kliknij tutaj .

Footer