Skip to main content

Adopcja międzystanowa

Agencje i adwokaci, którzy prowadzą działalność poza stanem Illinois, muszą przestrzegać procedur stanu Illinois, aby zachować zgodność z ustawą stanu Illinois (750 ILCS50/4.1(b)), która reguluje międzystanowe umieszczanie dzieci urodzonych poza stanem Illinois, a rodzina adopcyjna mieszka w Illinois. Agencje i adwokaci mogą zapoznać się z załączoną procedurą ICPC stanu Illinois, listą kontrolną i rozporządzeniem ICPC nr 12, aby uzyskać więcej informacji, które określają wymagania dotyczące adopcji prywatnych/niezależnych ICPC.

Procedury 328 Międzystanowe umieszczanie dzieci (illinois.gov)

Kompaktowe rozporządzenie międzystanowe 12

Lista kontrolna międzystanowej kompaktowej adopcji prywatnej

Footer