Skip to main content

Stanowa rada ds. opieki zastępczej

Witamy na stronie Departament ds. usług dla dzieci i rodzin stanu Illinois. Zasady te znane są jako Ustawa o rodzicach zastępczych. Plany te muszą opisywać, w jaki sposób regiony DCFS będą postępować, aby przestrzegać 15 praw rodziców zastępczych i jak będą pomagać rodzicom zastępczym w wypełnianiu ich 17 obowiązków określonych w Ustawie. Rodzice zastępczy, którzy chcą otrzymać drukowany egzemplarz planu dla swojego regionu, mogą skontaktować się z lokalnym biurem DCFS. Inne pytania można kierować do Biura Rozwoju Zawodowego, Wsparcia Rodziców i Opiekunów DCFS pod numerem telefonu 217-524-2422. Rodzice zastępczy, którzy są nadzorowani przez agencję inną niż DCFS, powinni skontaktować się z lokalnym biurem swojej agencji, jeśli chcą otrzymać kopię planu tej agencji.

Nagrody za plan praw rodzicielskich zastępczych

Dostępne informacje na temat lokalizacji dostawców usług medycznych, którzy obsługują dzieci znajdujące się pod opieką DCFS.

Upcoming Meetings

No upcoming meetings

Past Meetings

Footer